Om Dansk Fødevareakademi

Dansk Fødevareakademi er brancheakademi for restaurations- og fødevarevirksomheder i Danmark.

Gennem kompetenceløft bidrager vi til at brancherne når deres fulde vækstpotentiale, og vi bringer relevante finansieringsmuligheder i spil, så din virksomhed får det højest mulige kompetenceløft for færrest mulige midler.

Det betyder konkret, at vi kan give sparring på, hvordan din virksomhed kan bruge kompetenceløft af dig og dine medarbejdere til at sikre, at I når i mål med jeres vækstplaner.

Vi er uvildig vejleder omkring efteruddannelse på alle niveauer og faglige områder. Blandt vores tilskudsprogrammer er fx Vækstrettet Kompetenceløft og Fødevarebranchens Kompetenceløft. 

Dansk Fødevareakademi er etableret som en del af projektet Vækstrettet Kompetenceudvikling under Erhvervshus Fyn. Brancheakademier er ligeledes blevet opbygget for robot-, bygge-, og stålbranchen, og Dansk Fødevareakademi har et tæt samarbejde med disse. Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling er Erhvervshus Fyn, ODENSE Robotics, MARLOG, WE BUILD DENMARK og UdviklingVejen (i tæt samarbejde med Trekantområdet Danmark). Programmet er støttet af Syddansk Vækstforum/Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond og løber frem til 30. juni 2022 (kursusaktiviteter slutter 31. marts 2022). 

Det er ligeledes muligt at søge tilskud gennem programmet Fødevarebranchens Kompetenceløft. Dette udbydes i tæt samspil med Food & Bio Cluster Denmark. Programmet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond og løber frem til 31. december 2022. 

Finansiering

Vi kan nu tilbyde bidrage med at søge tilskud til kompetenceløft for virksomheder i hele Danmark gennem tilskudsprogrammerne Vækstrettet Kompetenceløft og Fødevarebranchens Kompetenceløft. 

Herudover har vi mulighed for at bidrage med at søge tilskud til strategiudvikling gennem SMV:Food for fødevarevirksomheder i Trekantområdet.

Forankret i Vejen

​Dansk Fødevareakademi er forankret i UdviklingVejen. UdviklingVejen har gennem flere år lokalt arbejdet med at styrke erhvervet og ikke mindst opbygge kompetencer og fokuseret virksomhedsservice i fødevareområdet, og er nu spydspids i at styrke fødevareerhvervet.

I Vejen Kommune beskæftiges mere end 4.000 medarbejdere i fødevarebranchen, der dermed er den største branche i kommunen, Derfor har Vejen Kommune også bidraget til finansieringen af Dansk Fødevareakademi. 

Dansk Fødevareakademi
​Sdr. Tingvej 10
​6630  Rødding

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt