Kontakt

​Håndtering af persondata

Herunder kan du læse, hvordan Dansk Fødevareakademi håndterer data og persondata.

Du kan læse hvordan og hvorfor vi anvender jeres data, og hvordan du kan gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger om dig.

Dataansvarlig

Dansk Fødevareakademi er forankret ved UdviklingVejen, der er dataansvarlig og kan kontaktes på:

UdviklingVejen (CVR. 30029380), Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. Tlf. 73848500, info@udviklingvejen.dk

Hvilke oplysninger har vi, og hvor har vi dem fra?

Dansk Fødevareakademi behandler kun de data og persondata der er relevante for vores formål med at kompetenceløfte virksomheder. Vi skaber størst værdi for dig, når vi kan skabe relationer og direkte kontakt mellem os og dig. Vi registrerer derfor dine personlige oplysninger, når du f.eks. har været i kontakt med os omkring kompetenceløft i din virksomhed, når du haft et møde eller når du har deltaget i et arrangement hos os. Det kan også være i forbindelse med, hvis I indgår i et partnerskab med os.

Det er som udgangspunkt dig selv, som leverer oplysningerne til os, f.eks. i forbindelse med mødebooking eller udfyldelse af dokumenter for ansøgningsprocessen i forbindelse med medfinansiering af efteruddannelse. I nogle få tilfælde får vi dine oplysninger fra din virksomheds hjemmeside eller via en henvisning fra tredjepart.

Vi kan registrere følgende oplysninger om dig og din virksomhed:

 • ​Navn
 • ​Stillingsbetegnelse
 • ​E-mailadresse
 • ​Telefonnummer
 • ​Evt. arrangements- og mødedeltagelse med os
 • ​Forretningsmæssige relevante informationer for at kunne yde en professionel service

Vi kan registrere følgende oplysninger om dig, hvis du får medfinansieret til efteruddannelse gennem os:

 • ​Navn
 • ​CPR-nummer
 • ​E-mailadresse
 • ​Telefonnummer
 • ​Din tilknytning til arbejdsmarkedet
 • ​Uddannelsesniveau
 • ​Deltagelse i kursus

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi desuden oplysninger som f.eks. hvilken browser du benytter, din IP-adresse og hvilke undersider du besøgte, med henblik på at kunne tilpasse vores kommunikation efter din interesse.

Hvordan benytter vi dine oplysninger, og hvorfor?

De oplysninger vi har om dig og din virksomhed, har vi brug for, for at kunne yde den bedste service for dig.

Dansk Fødevareakademi yder erhvervsservice og netværk til alle virksomheder i Region Syddanmark, og vi har brug for dine kontaktoplysninger for at kunne yde denne service og vejledning.

Vi benytter dine oplysninger til at sikre, at vi kan følge op på aftaler, planlægge møder, invitere til netværksaktiviteter og sende dig relevant materiale i form af nyhedsbreve eller invitationer til deltagelse i arrangementer mm. Endvidere benytter vi dine oplysninger i forbindelse med deltagerlister og evaluering af vores arbejde, f.eks. i form af spørgeskemaer udsendt efter arrangementer.

Dansk Fødevareakademi bruger fotos af enkeltpersoner fra arrangementer, samt i forbindelse med omtale i øvrigt. Disse materialer anvendes på såvel på Dansk Fødevareakademis hjemmeside, nyhedsbreve, pressearbejde, samt sociale medier, som LinkedIn.

Dansk Fødevareakademi indsamler i forbindelse med sit nyhedsbrev oplysninger om modtagernes brug af nyhedsbrevet med henblik på at målrette nyhedsbrevets temaer og øge værdien for modtageren.

Hvis du får medfinansieret efteruddannelse gennem os, har vi brug for dine personfølsomme oplysninger. Dette er for at sikre, at du kan fuldføre din efteruddannelse og få medfinansieret det gennem os. Vi bruger oplysningerne til det formål at kunne behandle, gennemføre, kontrollere og evaluerer projektet du deltager i.

​​

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvorfor?

Dansk Fødevareakademi sælger eller videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører af de IT-systemer, som vi benytter til behandling af dine oplysninger, f.eks. vores arkivsystem eller vores CRM-system ift. registrering.

I forbindelse med deltagelse i arrangementer kan vi dele oplysninger om deltagere med vores oplægsholdere og øvrige deltagere udelukkende for at fremme netværk og målrette arrangementet.

Dine oplysninger kan også videregives til offentlige myndigheder, hvor dette tillades eller kræves i henhold til lovgivningen. Hvis du bliver partner med os eller vil søge medfinansiering for efteruddannelse gennem os, så vil dine oplysninger også blive delt med Erhvervshus Fyn, som vi har en databehandleraftale med.

Dine rettigheder

Som registreret har du iflg. lovgivningen en række rettigheder ift. hvordan dine personlige oplysninger benyttes:

 • ​Oplysningspligt – vi skal fortælle dig, at vi behandler dine oplysninger
 • ​Indsigtsret – du har ret til at se, hvilke oplysninger vi behandler om dig
 • ​Ret til berigtigelse – du har ret til at få opdateret oplysninger om dig
 • ​Ret til sletning – du har ret til, at vi sletter de oplysninger vi behandler om dig
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til, at vi helt eller delvist ophører med at behandle data om dig
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling – du har ret til at vide, hvis der sker brud på datasikkerheden
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til at få en kopi af de data, vi behandler om dig
 • ​Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod en specifik behandling, vi foretager med dine data
 • ​Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering - du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig

Såfremt du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Generel sikkerhed

​Vi har foretaget sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Vi gemmer dine oplysninger i den periode, som det kræves for at kunne levere de ydelser, du ønsker, og til de formål, som er beskrevet i denne persondatapolitik og til andre juridiske formål, hvortil vi er forpligtede til at gemme oplysningerne.

Hvis du er en del af vores projekt for Vækstrettet Kompetenceudvikling, vil dine oplysninger blive opbevaret indtil udgangen af 2033. Hvis du ikke er en del af projektet, vil vi slette dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige sit formål, som hovedregel efter 5 år.

Vi har indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere vi benytter, for at sikre os, at dine oplysninger behandles forsvarligt.​

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af personlige oplysninger i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os:

Dansk Fødevareakademi

Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. 

Tlf. 51832404, ct@dkfa.dk

UdviklingVejen

Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. 

Tlf. 73848500, info@udviklingvejen.dk

​Tilmeld dig til Dansk Fødevareakademis nyhedsbrev

​Vil du gerne i gang med at kompetenceudvikle din virksomh​eds medarbejdere, men ved du ikke helt hvordan du skal gribe det an?​

Dansk Fødevareakademi har lavet en e-bog, der kan hjælpe dig videre.

For at du kan hente vores e-bog, skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig herunder, og når du har tilmeldt, vil du få mulighed for gratis at hente e-bogen: Sådan kommer du i gang med kompetenceløft.

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Dansk Fødevareakademi

​​Sdr. Tingvej 10

6630 Rødding

CVR: 30029380