​Vi har nu 3 puljer der kan søges:

​Finansiering af kompetenceløft

Dansk Fødevareakademi tilbyder medfinansiering af kompetenceløft, hos små og mellemstore virksomheder (SMV) i Danmark. Disse midler kan søges til uformel kompetenceløft såsom workshops, ledertræning, certificeringer, ​sidemandsoplæring, kulturforståelse og tilpassede forløb i virksomheden. 

VIGTIGT:​

  • Det er meget vigtigt du søger og får bevillingen FØR du tilmelder dig kurset.
  • kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/3 2022

100% finansiering op til kr. 100.000,- læs mere her. Denne pulje er øremærket til virksomheder der har været eller er påvirket af Covid19 og puljen er meget begrænset, og bevilges efter først til mølle princippet. Den kan søges til kompetenceløft indenfor digitalt salg, strategisk ledelse og værdikædeoptimering. læs mere her

Der er som hidtil muligt at søge 50% finansiering op til op til kr. 100.000,- til kompetenceløft, der skal indfri virksomhedens vækstplaner. Der stilles ingen særlig krav til kursets emne, udover at det skal indfri vækstplanerne eller -ambitionerne. Kontakt os for at høre nærmere.

Det er nu også muligt at søge om op til 50% finansiering ved køb af kompetenceforløb op til kr. 450.000,-. Igen handler det om at det skal indfri virksomhedens vækstplaner, og herudover skal der for hver 20.000,- der købes kursus, kompetenceløftes minimum én medarbejder. Kontakt os for at høre nærmere.

Det er ikke alle udgifter til kompetenceløft, der kan søges finansiering til og der skelnes i den sammenhæng mellem:

  • Kursusgebyr (vores uddannelsesfond kan kun søges til dette)
  • Forplejning
  • Transport
  • Overnatning
  • Løntabsgodtgørelse

Hvad der kan søges tilskud til afhænger af mange forskellige faktorer. Kontakt Chalotte Tryk og lad os i fællesskab tage hul på dialogen om kompetenceløft i din virksomhed.​

Små og mellemstore virksomheder (SMV) i Region Syddanmark kan søge vores uddannelsesfond. Kriteriet for at være en SMV er virksomheden har under 250 ansatte, en årlig omsætning under kr. 375 mio samt en balance under kr. 320 mio. Desuden kan der ikke søges til virksomheder der er primær erhverv (landbrug) og fiskeopdræt. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her eller spørge din revisor. 

​Vi er i Danmark meget priviligeret af at alle har ret til at få en uddannelse, uden at vi skal betale for det. Langt hen ad vejen er dette også gældende for det kompetenceløft vi tager som voksne, efter at vi er kommet i arbejde. I Dansk Fødevareakademi er vi optaget af at virksomhederne og medarbejderne er kompetente til at kunne indfri deres fulde potentiale. Vi er klar over at tid og penge til kompetenceløft er en motivationsfaktor, og derfor tilbyder vi sparring på hvordan kompetenceløft kan finansieres. 

Det danske efteruddannelsessystem tilbyder finansiering til kompetenceløft, hvis medarbejderen er berettiget til dette. En god rettesnor er at har medarbejderen i forvejen en uddannelse over akademiniveau, er der højst savnsynligt ikke mere finansiering at hente til kompetenceløft i det formelle system. Men det betyder at der er mange gode muligheder for alle de medarbejdere i virksomheden, som du ønsker at løfte op til akademiniveau. Klik her hvis du ønsker at læse mere om det danske efteruddannelsessystem.

Herudover spiller det ind om virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening og om medarbejderne dermed er omfattet af en overenskomst, hvor der er kompetencefondsmidler. Kontakt din arbejdsgiverforening eller fagforening for at undersøge om der er kompetencefondsmidler at hente. Det kan være en fordel at der laves aftalt uddannelse, og at man ikke forud for dette har benyttet sig af selvvalgt uddannelse. Undersøg det med din arbejdsgiverforening/fagforbund INDEN du sætter noget igang.​

Links

Der findes ca. 75 ​Kompetencefonde, og vilkårene afhænger af hvilken overenskomst medarbejderne er ansat under, fagforbund og hvilken arbejdsgiverforening virksomheden er medlem af. 

Læs mere på kompetencefonde.dk 

Ufaglærte og faglærte kan få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse fra Omstillingsfonden

Læs om VEU godtgørelse og befordringstilskud

Læs om SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte, der typisk søges ved ordblindeundervisning, forberedende voksenuddannelse og andre lignende. 

Vækstrettet Kompetenceudvikling giver virksomheder mulighed for at søge tilskud til kompetenceløft. 

Dansk Fødevareakademi
​Sdr. Tingvej 10
​6630  Rødding

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt