Hvis du vil søge om tilskuddet, skal du indsende en ansøgning. Vi anbefaler at du kontakter os for en uforpligtende og gratis dialog om mulighederne. ​Vi tager gerne møder online. Du kan også skrive til os her, så tager vi kontakt til jer

Kontaktperson hos Dansk Fødevareakademi

Chalotte Tryk

Mobil: 51832404

Mail: ct@dkfa.dk 


Hvis du er kursusleverandør og mener at der er et behov for et specifikt forløb, hører vi gerne fra dig. 

Du skal kunne levere konkrete eksempler på at der er et behov i virksomhederne. Det kan eksempelvis være udtalelser om behov eller konkrete tilkendegivelser fra virksomheder der ønsker at deltage. 

Nu op til 100% tilskud

Det er muligt at søge op til kr. 100.000,- til kompetenceløft.

Har du en fødevarevirksomhed* i Syddanmark og overvejer du at kompetenceløfte mere end 5 medarbejdere i din virksomhed, er denne pulje måske relevant for jer.

Bemærk at puljen er begrænset til kr. 1.8 mio, og derfor bør du kontakte os med det samme, hvis du er interesseret i at ansøge!

Kompetenceløftet skal understøtte din virksomheds robusthed og vækst ovenpå Covid-19. Det er blevet sværere at drive virksomhed, og kompetenceudviklingen har fokus på, hvordan man kan komme igennem krisen og ud på den anden side med en rentabel virksomhed i behold.

Det kan være kompetenceløft indenfor disse tre områder:

  • Kompetencer indenfor digitalt salg og service
  • Strategiske kompetencer
  • kompetencer der optimerer værdikæden

Kompetenceudviklingen kan foregå som enten fællesforløb eller som individuelle forløb. 

Vi laver ikke selv kurser, men det kunne være:

​I kan allerede nu indsende jeres ansøgning, selvom kompetenceløftet måske først skal foregå i januar. Vi mener det giver god mening at tale kompetenceløft ind i jeres årshjul og strategi, så vi kan tilpasse det til jeres behov. Der er flere gode årsager til at du tager fat på det allerede nu.

​DET PRAKTISKE

Der er et bevillingsgebyr på kr. 2.500,- der ikke kan refunderes. I kan søge om op til kr. 100.000,- og skal timeregistrere undervejs i forløbet.

Puljemidlerne kommer fra Den Europæiske Socialfond, og er forbundet med nogle administrative krav og procedurer, men vi hjælper jer hele vejen igennem det.

Kompetenceaktiviteterne skal være færdige senest 30/6 2021.

​* Tilskuddet kan søges af små- og mellemstore fødevarevirksomheder (SMV) i Syddanmark. Kriteriet for at være en SMV er virksomheden har under 250 ansatte, en årlig omsætning under kr. 375 mio samt en balance under kr. 320 mio. Desuden kan der ikke søges til virksomheder der er primær erhverv (landbrug) og fiskeopdræt. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her eller spørge din revisor.

​Denne covid-19 pulje er begrænset og tildeles ved at ansøge, samt ud fra først til-mølle-princippet. Hvis I ikke når at få del i puljen, kan vi skrive jer på venteliste for at modtage midlerne hvis der er afbud fra andre ansøgere. Der vil som hidtil være mulighed for at søge om op til 50 % refundering af kompetenceløft. Herudover er der hjælp til at finde det rigtige kompetenceløft samt finansieringen heraf, uafhængig af om det er på en uddannelsesinstitution eller en privat kursusudbyder. Vi tilbyder også gerne at hjælpe med et miks af flere typer finansiering og forløb.​

Dansk Fødevareakademi
​Sdr. Tingvej 10
​6630  Rødding

Kontaktperson:
Projektleder Chalotte Tryk

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt