Finansiering af kompetenceløft

Dansk Fødevareakademi tilbyder medfinansiering af kompetenceløft, hos små og mellemstore virksomheder (SMV) i Danmark. Disse midler kan søges til uformel kompetenceløft såsom workshops, ledertræning, certificeringer, ​sidemandsoplæring, kulturforståelse og tilpassede forløb i virksomheden.

VIGTIGT:​

  • Det er meget vigtigt du søger og får bevillingen FØR du tilmelder dig kurset.

​I Dansk Fødevareakademi er vi optaget af, at vores partnervirksomheder og deres medarbejdere har kompetencerne til at kunne indfri deres fulde potentiale. Tid og penge til kompetenceløft er en motivationsfaktor, og derfor tilbyder vi sparring på hvordan kompetenceløft kan finansieres.

Dansk Fødevareakademis egne tilskudsprogrammer kan søges som medfinansiering af kompetenceløft. Målgruppen er små og mellemstore fødevarevirksomheder (SMV) i Danmark. Der kan søges tilskud til det uformelle kompetenceløft såsom workshops, ledertræning, certificeringer, ​sidemandsoplæring, kulturforståelse og virksomhedstilpassede forløb.

Derudover tilbyder vi uvildig sparring på finansieringsmulighederne inden for efteruddannelsessystemet og kompetencefonde.

HUSK:​ ​Det er meget vigtigt du søger og får bevilliget tilskuddet FØR du tilmelder dig kompetenceløft.

Tilskudsmuligheder hos Dansk Fødevareakademi

Små- og mellemstore virksomheder (SMV) kan søge de forskellige tilskudsprogrammer. Kriterierne for at være en SMV er, at virksomheden har under 250 ansatte, en årlig omsætning under kr. 375 mio. samt en balance under kr. 320 mio. Desuden kan der ikke søges til virksomheder der er primær erhverv (landbrug) og fiskeopdræt. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her eller spørge din revisor - eller kontakt os for en dialog. 

Vi har lige nu flere forskellige tilskudsmuligheder til kompetenceløft:


Tilskud til kompetenceløft i mindre virksomheder i Syddanmark - Vækstrettet Kompetenceudvikling

TILSKUD: 50% medfinansiering af indkøb op til kr. 100.000 kr. Bevillingsgebyr maksimum kr. 2.500,-. 

MÅLGRUPPE: SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Region Syddanmark.

KRAV: Der er ingen krav til antal medarbejdere, virksomhedens alder. Dog skal kompetenceløftet bidrage til at indfri virksomhedens vækstplaner eller - ambitioner.

UDLØB: Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/3 2022.

INFO: Dette udbydes i tæt samspil med Erhvervshus Fyn og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​

​​Kontakt Chalotte Tryk, hvis du vil vide mere.

Tilskud til kompetenceløft i større virksomheder i Syddanmark - Vækstrettet Kompetenceudvikling

TILSKUD: 50% medfinansiering af indkøb op til kr. 450.000 kr. Bevillingsgebyr maksimum kr. 2.500,-.

MÅLGRUPPE: SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Region Syddanmark.

KRAV: For hver 20.000 kr. brugt på kursusgebyrer, skal der kompetenceløftes minimum én medarbejder. Kompetenceløftet bidrager til at indfri virksomhedens vækstplaner eller - ambitioner.

UDLØB: Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/3 2022.

INFO: Dette udbydes i tæt samspil med Erhvervshus Fyn og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​

Kontakt Chalotte Tryk, hvis du vil vide mere.

Tilskud til kompetenceløft i virksomheder i hele Danmark - Fødevarebranchens Kompetenceløft

TILSKUD: Op til 60% medfinansiering af indkøb op til kr. 500.000. 

MÅLGRUPPE: SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Danmark, samt forsyningskæden til branchen, dog ikke virksomheder inden for fiskeri og akvakultur samt primærproduktion af landbrugsprodukter. 

KRAV: For gennemsnitligt hver kr. 15.000,- tilskud til kursusgebyr, skal der kompetenceløftes minimum én medarbejder. 

UDLØB: Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/10 2022.

INFO: Dette udbydes i tæt samspil med Food & Bio Cluster Denmark og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​

Kontakt Chalotte Tryk, hvis du vil vide mere.

Tilskud til ansættelse af en akademiker i hele Danmark - Fødevarebranchens Kompetenceløft

TILSKUD: Op til kr. 15.000,- pr. måned til medfinansiering af lønnen i op til 5 måneder.

MÅLGRUPPE: SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Danmark, samt forsyningskæden til branchen, dog ikke virksomheder inden for fiskeri og akvakultur samt primærproduktion af landbrugsprodukter.

KRAV: Den nyuddannede akademiker har afsluttet sin uddannelse indenfor 12 måneder, og er endnu ikke ansat. 

UDLØB: Forløbet skal være afsluttet senest 31/10 2022.

INFO: Dette udbydes i tæt samspil med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​Kontakt Chalotte Tryk, hvis du vil vide mere.

Tilskud til strategiudvikling i virksomheder i Trekantområdet - SMV:Food

TILSKUD: 50% medfinansiering til indkøb af et strategiforløb op til kr. 90.000,- Bevillingsgebyr kr. 2.500,-

MÅLGRUPPE: SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Trekantområdet.

UDLØB: Vi forventer de sidste tilskud er bevilliget sommeren 2022.

INFO: Dette udbydes i tæt samspil med Erhvervshus Syd og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​Kontakt Lars Gadgaard, hvis du vil vide mere.


Efteruddannelsessystem og kompetencefonde

Vi er i Danmark meget privilegeret af at alle har ret til at få en uddannelse, uden at vi skal betale for det. Langt hen ad vejen er dette også gældende for det kompetenceløft vi tager som voksne, efter at vi er kommet i arbejde.

Det danske efteruddannelsessystem tilbyder finansiering til kompetenceløft, hvis medarbejderen er berettiget til dette. En god rettesnor er, at har medarbejderen i forvejen en uddannelse over akademiniveau, er der højst sandsynligt ikke mere finansiering at hente til kompetenceløft i det formelle system. Men det betyder, at der er mange gode muligheder for alle de medarbejdere i virksomheden, som du ønsker at løfte op til akademiniveau.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om det danske efteruddannelsessystem.

​Herudover spiller det ind om virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening og om medarbejderne dermed er omfattet af en overenskomst, hvor der er kompetencefondsmidler. Kontakt din arbejdsgiverforening eller fagforening for at undersøge om der er kompetencefondsmidler at hente. Det kan være en fordel at der laves aftalt uddannelse, og at man ikke forud for dette har benyttet sig af selvvalgt uddannelse. Undersøg det med din arbejdsgiverforening/fagforbund INDEN du sætter noget i gang​.​

Hvilke udgifter kan finansieres?

Det er ikke alle udgifter til kompetenceløft, der kan søges finansiering til. I den sammenhæng skelnes mellem:

  • ​Kursusgebyr (Dansk Fødevareakademis tilskud kan kun søges til dette)
  • ​Forplejning
  • ​Transport
  • ​Overnatning
  • ​Løn

Hvad der kan søges tilskud til afhænger af mange forskellige faktorer. Kontakt Chalotte Tryk og lad os i fællesskab tage hul på dialogen om kompetenceløft i din virksomhed. ​

Links

Der findes ca. 75 ​kompetencefonde.dk

Ufaglærte og faglærte kan få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse fra Omstillingsfonden.

Læs om VEU godtgørelse og befordringstilskud

Læs om SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte, der typisk søges ved ordblindeundervisning, forberedende voksenuddannelse og andre lignende.

Vækstrettet Kompetenceudvikling giver virksomheder mulighed for at søge tilskud til kompetenceløft.

Dansk Fødevareakademi
​Sdr. Tingvej 10
​6630  Rødding

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt