Finansiering af kompetenceløft

​I Dansk Fødevareakademi er vi optaget af, at vores partnervirksomheder og deres medarbejdere har kompetencerne til at kunne indfri deres fulde potentiale. Tid og penge til kompetenceløft er en motivationsfaktor, og derfor tilbyder vi sparring på hvordan kompetenceløft kan finansieres.

Dansk Fødevareakademis egne tilskudsmuligheder udbydes i form af medfinansiering af kompetenceløft. Målgruppen er små og mellemstore fødevarevirksomheder (SMV) i Danmark. Der kan søges tilskud til uformelle kompetenceløft såsom workshops, ledertræning, certificeringer, ​sidemandsoplæring, kulturforståelse og tilpassede forløb i virksomheden.

Derudover tilbyder vi uvildig sparring på finansieringsmulighederne inden for efteruddannelsessystemet og kompetencefonde.

HUSK:​ ​Det er meget vigtigt du søger og får bevilliget finansieringen FØR du tilmelder dig kompetenceløft.

Tilskud fra Dansk Fødevareakademi

Små og mellemstore virksomheder (SMV) i Region Syddanmark kan søge Dansk Fødevareakademis tilskud til kompetenceløft.

Kriterierne for at være en SMV er, at virksomheden har under 250 ansatte, en årlig omsætning under kr. 375 mio. samt en balance under kr. 320 mio. Desuden kan der ikke søges til virksomheder der er primær erhverv (landbrug) og fiskeopdræt. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her eller spørge din revisor.

Vores tilskud til kompetenceløft er opdelt i tre ansøgninger:

Almindelig ansøgning til Vækstrettet Kompetenceudvikling

TILSKUD:             50% medfinansiering af indkøb op til kr. 100.000 kr.

MÅLGRUPPE:    SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Region Syddanmark.

INDHOLD:           Kompetenceløft der skal indfri virksomhedens vækstplaner eller -       

                                    ambitioner.

UDLØB:                 Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/3 2022.

INFO:                      Læs mere

Covid19-ansøgning til Vækstrettet Kompetenceudvikling

TILSKUD:             100% finansiering af indkøb op til 100.000 kr.

MÅLGRUPPE:    SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Region Syddanmark.

                                    Virksomheder der har været eller er påvirket af Covid19.

                                    Minimum 5 medarbejdere.

INDHOLD:           Kompetenceløft indenfor digitalt salg, strategisk ledelse og værdikæde-

                                    optimering.

UDLØB:                 Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/12 2021.

                                    Ordningen er meget begrænset og bevilges efter først-til-mølle-princippet.

INFO:                       Læs mere.

Stor ansøgning til Vækstrettet Kompetenceudvikling

TILSKUD:              50% medfinansiering af indkøb op til kr. 450.000 kr.

MÅLGRUPPE:    SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Region Syddanmark.

INDHOLD:           Kompetenceløft der skal indfri virksomhedens vækstplaner eller -

                                    ambitioner.

                                    For hver 20.000 kr. brugt på kursusgebyrer, skal der kompetenceløftes     

                                    minimum én medarbejder.

UDLØB:                 Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/3 2022.

INFO:                      Kontakt os for at høre nærmere. ​

I 2021 bliver der også mulighed for at søge finansiering af kompetenceløft for fødevarevirksomheder i resten af Danmark gennem programmet Fødevarebranchens Kompetenceløft. Dette udbydes i tæt samspil med Food & Bio Cluster Denmark. Programmet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​

Efteruddannelsessystem og kompetencefonde

Vi er i Danmark meget privilegeret af at alle har ret til at få en uddannelse, uden at vi skal betale for det. Langt hen ad vejen er dette også gældende for det kompetenceløft vi tager som voksne, efter at vi er kommet i arbejde.

Det danske efteruddannelsessystem tilbyder finansiering til kompetenceløft, hvis medarbejderen er berettiget til dette. En god rettesnor er, at har medarbejderen i forvejen en uddannelse over akademiniveau, er der højst sandsynligt ikke mere finansiering at hente til kompetenceløft i det formelle system. Men det betyder, at der er mange gode muligheder for alle de medarbejdere i virksomheden, som du ønsker at løfte op til akademiniveau.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om det danske efteruddannelsessystem.

​Herudover spiller det ind om virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening og om medarbejderne dermed er omfattet af en overenskomst, hvor der er kompetencefondsmidler. Kontakt din arbejdsgiverforening eller fagforening for at undersøge om der er kompetencefondsmidler at hente. Det kan være en fordel at der laves aftalt uddannelse, og at man ikke forud for dette har benyttet sig af selvvalgt uddannelse. Undersøg det med din arbejdsgiverforening/fagforbund INDEN du sætter noget i gang​.​

Hvilke udgifter kan finansieres?

Det er ikke alle udgifter til kompetenceløft, der kan søges finansiering til. I den sammenhæng skelnes mellem:

  • ​Kursusgebyr (Dansk Fødevareakademis tilskud kan kun søges til dette)
  • ​Forplejning
  • ​Transport
  • ​Overnatning
  • ​Løn

Hvad der kan søges tilskud til afhænger af mange forskellige faktorer. Kontakt Chalotte Tryk og lad os i fællesskab tage hul på dialogen om kompetenceløft i din virksomhed. ​

Dansk Fødevareakademi
​Sdr. Tingvej 10
​6630  Rødding

Kontaktperson:
Projektleder Chalotte Tryk

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt