Fødevarebranchens Kompetenceløft tilbyder

  • Op til 15.000 kr. pr. medarbejder i tilskud til kompetenceløft, dog maksimum 60 % af det samlede indkøb.

  • Op til 15.000 kr. pr. måned i tilskud til ansættelse af en nyuddannet akademiker i op til 5 måneder.

Fødevarebranchens Kompetenceløft

Ønsker du at vide mere om tilskudsprogrammet Fødevarebranchens Kompetenceløft, kan du udfylde denne formular. Vi vil herefter kontakte dig for en dialog om dine ønsker og tilskudsmuligheder. 

Hvis du ønsker at søge om tilskuddet, kan du selv starte her, eller kontakte os direkte for en dialog om processen.

Tilskud til kompetenceløft i fødevarevirksomheder

Tilskud til kompetenceløft i virksomheder i hele Danmark - Fødevarebranchens Kompetenceløft

​TILSKUD

 Op til 60 % medfinansiering af indkøb op til kr. 500.000.

MÅLGRUPPE

SMV’er inden for restaurations- og fødevarebranchen i Danmark, samt forsyningskæden til branchen, dog ikke virksomheder inden for fiskeri og akvakultur samt primærproduktion af landbrugsprodukter.

KRAV

For gennemsnitligt hver kr. 15.000,- tilskud til kursusgebyr, skal der kompetenceløftes minimum én medarbejder.

UDLØB

Kursusaktiviteterne skal være afsluttet senest 31/10 2022.


Der stilles flere krav til virksomheden der søger, de vigtigste er:

  1. Virksomheden må maksimalt omsætte for 372 mio. kr. årligt eller have en balance på maksimalt 320 mio. kr.
  2. Virksomheden må maksimalt have 250 ansatte.
  3. I må ikke have tilmeldt jer kurset inden I søger om tilskud.

​Fødevarebranchens Kompetenceløft udbydes i tæt samspil mellem Food & Bio Cluster Denmark og støttes af Danmarks  Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. ​

KONTAKTPERSON

Food & Bio Cluster Denmark​: 

Astrid Pryds Hansen​

M 2981 5351

aph@foodbiocluster.dk 

KONTAKTPERSON

Dansk Fødevareakademi:

Chalotte Tryk

Mobil: 51832404

ct@dkfa.dk 

Dansk Fødevareakademi
​Sdr. Tingvej 10
​6630  Rødding

Ønsker du at blive kontaktet?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt